Skierowanie dla dziecka – Kiedy? Kto? Dokąd?

Dziecko może otrzymać wiele formularzy zatytułowanych “skierowanie”. Dlaczego skierowanie do szpitala nie jest ani skierowaniem na badania laboratoryjne, ani skierowaniem na konsultację? Co oznacza skierowanie do pracowni diagnostycznej? Dowiedz się, jakie są rodzaje skierowań, kto je wystawia i dokąd może skierować dziecko. 
Skierowanie do specjalisty.

Do specjalisty “na fundusz” może skierować tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Kto to? W skrócie, to lekarz, który pracuje w “systemie”.  Czyli, jeśli zdaniem pediatry, z przychodni POZ, Twoje dziecko wymaga konsultacji w Poradni Endokrynologicznej, otrzymujesz skierowanie i rejestrujesz dziecko w Poradni Endokrynologicznej. Jeśli jednak zgłaszasz się do pediatry w prywatnej praktyce, nie może on Ci takiego skierowania wystawić. Może Cię poinformować, do kogo powinnaś udać się z dzieckiem, ale bez skierowania możesz to uczynić tylko odpłatnie, w gabinecie specjalistycznym prywatnym bądź na fundusz, o ile oferuje takie usługi.

Skierowanie do laboratorium,

Do laboratorium kierujemy dzieci, aby wykonać im “badania krwi”, czyli serologię, biochemię, wykładniki zapalne. Oczywiście badamy nie tylko krew. Wykaz badań, które są dostępne w ramach POZ określa załącznik:  Skierowanie na badania, zlecane przez lekarza przyjmującego w gabinecie prywatnym, czyli “poza systemem” są zazwyczaj odpłatne. Nieodpłatne są wtedy, kiedy lekarz ma podpisaną umowę z laboratorium i sam pokrywa koszty badań we wskazanym zakresie. Dość często spotykam się z sytuacją, w której pacjent nie otrzymał skierowania z gabinetu prywatnego i prosi mnie o wystawienie skierowania do laboratorium “na fundusz”. Część poradni ma umieszczoną informację w widocznym miejscu, że skierowań z gabinetów prywatnych nie przepisuje. Sytuacja jest trudna, bo każda przychodnia POZ ma prawo do odmowy.

Skierowanie do pracowni diagnostycznej,

pracownia diagnostyczna, to na przykład:

  • radiologiczna, w ramach której wykonywane są zdjęcia rentgenowskie, badania usg, tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny. Na dwa ostatnie badania (czyli TK i MRI) lekarz POZ nie kieruje.
  • endoskopowa, w ramach POZ dostępne są badania gastroskopowe i kolonoskopowe, ale ponieważ u dzieci wykonuje się je w znieczuleniu, to skierowanie wystawia się na dany oddział a nie do pracowni. Pozostałe endoskopie wykonywane są w ramach poradni bądź oddziałów specjalistycznych.

W tym punkcie na chwilę wyjdę poza pediatrię i zwracam się rodziców – sprawdzajcie programy profilaktyczne (na przykład na stronie Centrum Onkologii w Bydgoszczy), w ramach których bez skierowania możecie się zbadać.

  • Inne pracownie funkcjonują w zależności od specjalizacji, na przykład pracownia EEG czy ECHO.
Skierowanie do gabinetu zabiegowego.

Funkcjonuje w opiece ambulatoryjnej. W POZ są to skierowania na ekg, pomiar glukozy glukometrem czy podanie leku doustnie lub domięśniowo. Może być wystawione w formie zlecenia na zabiegi, na przykład codzienne zastrzyki domięśniowe. Poradnie specjalistyczne wykonują swoje zabiegi, przykładowo gabinet zabiegowy przy poradni alergologicznej może przyjmować i wykonywać zlecenie podania szczepionki odczulającej.

Skierowanie na transport

Skierowanie na transport wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, (czyli znowu tylko ten lekarz, który pracuje w placówce mającej kontrakt z NFZ bądź sam taki kontrakt posiada). Zasady, na jakich przysługuje transport, znajdziesz na stronie NFZ: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/informacje-o-pozostalych-swiadczeniach/.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku dzieci jest to pediatra rejonowy albo lekarz rodzinny. Tu, podobnie jak ze skierowaniami do Poradni Specjalistycznych, nie wystawi ich lekarz działający w ramach praktyki prywatnej.

Skierowanie do szpitala

Każdy lekarz ma prawo wystawić skierowanie do szpitala. Jeśli więc wezwałaś prywatnego lekarza na wizytę domową do dziecka i orzekł on, że dziecko wymaga dalszego leczenia szpitalnego, wystawia skierowanie do szpitala i z tym skierowaniem zgłaszasz się do Izby Przyjęć. Lekarz określi jakim rodzajem transportu dziecko powinno zostać dowiezione do Izby.

Co trzeba podkreślić tym miejscu, to że skierowanie do szpitala jest skierowaniem  – do szpitala. Jeśli lekarz wystawił takie skierowanie dziecku, to znaczy, że jego zdaniem dalsze leczenie powinno odbywać się w szpitalu. Chyba, że lekarz dyżurne Izby Przyjęć zadecyduje inaczej, co musi uzasadnić. Skierowanie do szpitala nie jest ani skierowaniem na badanie laboratoryjne ani skierowaniem na konsultację. Odbierając takie skierowanie z rąk lekarza bądź przygotowana, że zakończy się ono kilkudniowym pobytem w oddziale szpitalnym.

Skierowanie na leczenie psychiatryczne

Jest szczególnym rodzajem skierowania do szpitala, które może wystawić tylko lekarz psychiatra.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Wystawia lekarz odpowiedniej specjalności (zazwyczaj specjalista rehabilitacji medycznej lub ortopeda) albo lekarz POZ – przedłużając skierowanie wystawione przez specjalistę. Jedno skierowanie oznacza 10 powtórzeń trzech rodzajów zabiegów.

Wszystkie wystawione dziecku skierowania mają określony tryb przyjęcia.

Lekarz wystawiający skierowanie decyduje, czy dziecko może poczekać na wizytę w trybie planowym, czy powinno być przyjęte w trybie pilnym. Ile czasu trwa dany tryb – wie każdy rodzic, który rejestrował dziecko. W zależności od specjalności czas oczekiwania waha się od kilku godzin do kilkunastu miesięcy.

Temat skierowań bywa oczywisty, ale czasem budzi mrożące krew w żyłach emocje. Rozszyfruj zasady, na jakich funkcjonują skierowania. Łatwiej będzie Ci zgrać oczekiwania ze stanem faktycznym i zaplanować opiekę nad dzieckiem.

fot.: flickr.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *