Pediatra poza sezonem infekcyjnym – opieka nad dziećmi zdrowymi.

Lekarz dla dzieci leczy nie tylko w sezonie infekcyjnym. Pediatrzy mówią czasem o swojej pracy, że jest sezonowa. Rzeczywiście, w sezonie infekcyjnym lekarze przyjmują więcej pacjentów. Warto pamiętać, że pediatrzy opiekują się także dziećmi zdrowymi.

 

Lekarze opiekują się także dziećmi, które nie chorują na ostre choroby infekcyjne.

Jest jeszcze druga grupa  pacjentów, pozostających pod opieką pediatry. „Dzieci zdrowe” mówimy o dzieciach nie zarażających a więc bez ostrej choroby infekcyjnej. Nie oznacza to, że dziecko nie ma w ogóle żadnych chorób. Są dzieci chorujące na cukrzycę, z wrodzonymi wadami serca czy cierpiące z powodu astmy oskrzelowej.

Opieka nad dzieckiem zdrowym polega na prowadzeniu regularnych badań profilaktycznych.

Inne działania obejmują szczepienia ochronne oraz poradnictwo w zakresie chorób nieinfekcyjnych. Czyli jakich?

Wszystkie choroby, nad którymi leczenie przejmuje lekarz specjalista (czyli np. pediatra – alergolog, pediatra – pulmonolog, pediatra nefrolog czy neurolog) w pierwszej kolejności trafiają do pediatry. Jego zadaniem jest zebranie wywiadu, rozpoczęcie diagnostyki i w miarę możliwości leczenia. Jeśli potrzebuje konsultacji specjalistycznej, wypisuje rodzicowi skierowanie. Część chorób nieinfekcyjnych, jeśli jest to możliwe, może być leczona w poz.

Zaświadczenie dla lekarza POZ od specjalisty.

Lekarze specjaliści wydają lekarzom rejonowym zaświadczenia, na których umieszczają informacje na temat leczenia dziecka, konieczności wizyt w poradni specjalistycznej czy wykonywania badań kontrolnych. Zaświadczenie takie jest bardzo pomocne dla pediatry, bo dzięki nim będzie mógł kontynuować leczenie, nie kierując dziecka każdorazowo do gabinetu specjalistycznego.

Do jakiego specjalisty skierować dziecko?

Czasem nie jest oczywiste, jaki specjalista powinien zająć się schorzeniem dziecka. Wówczas rozmowa i badanie pediatryczne pomaga ukierunkować dalsza diagnostykę. I tak, moczeniem nocnym u dzieci zajmuje się nefrolog ale czasem urolog dziecięcy. To lekarz POZ zapoczątkowuje proces diagnostyki i kieruje do odpowiedniego specjalisty.

Problemy nieinfekcyjne.

Są sprawy zdrowotne, o których trudno jest powiedzieć: choroba. Przykładem mogą być trudności w karmieniu u dzieci czy problemy ze snem. Zanim dziecko trafi do specjalisty, pierwsze kroki podejmuje pediatra. Może zorientować się, czy rodzice przestrzegają zasad prawidłowego karmienia albo czy przestrzegają higieny snu. Po odpowiedziach rodziców lekarz może wstępnie ocenić przyczynę problemów.

Rodzice maja często szereg pytań i wątpliwości dotyczących diety dziecka, pojedynczych objawów, ząbkowania, zmian skórnych. Albo potrzebują porady, jak zapobiegać infekcjom u dzieci.  Czasem wystarczy dłuższa wizyta u lekarza i rozmowa, również na temat pielęgnacji dziecka, aby problem rozwiązać. Nie zawsze skierowanie do specjalisty jest potrzebne, choć czasem niezbędne. Lekarz może też zadecydować o diagnostyce szpitalnej w oddziale specjalistycznym.

Pacjenci „niesezonowi”.

Dzieci z problemami nieinfekcyjnymi pojawiają się w gabinecie pediatrycznym równomiernie przez cały rok. Większy napływ pacjentów w sezonie grypowym nie sprawia że innych problemów jest mniej. Jednak niejako z konieczności, dla nich lekarz jest mniej dostępny, z uwagi na pilność udzielenia porady dziecku z ostrą infekcją. Są lekarze dla dzieci, którzy nie pracują sezonowo. W tej grupie znajdują się przede wszystkim lekarze specjaliści oraz lekarze z Poradni Dzieci Zdrowych.

Czy zdarzyło Ci się skorzystać z porady lekarskiej w sprawie zdrowego dziecka?

 

fot.: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *