Wszystko o skierowaniach dla dziecka.

Dziecko może otrzymać wiele formularzy zatytułowanych „skierowanie”. Dlaczego skierowanie do szpitala nie jest ani skierowaniem na badania laboratoryjne, ani skierowaniem na konsultację? Co oznacza skierowanie do pracowni diagnostycznej? Dowiedz się, jakie są rodzaje skierowań, kto je wystawia i dokąd może skierować dziecko. 

Skierowanie do specjalisty.

Do specjalisty „na fundusz” może skierować tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Kto to? W skrócie, to lekarz, który pracuje w „systemie”.  Czyli, jeśli zdaniem pediatry, z przychodni POZ, Twoje dziecko wymaga konsultacji w Poradni Endokrynologicznej, otrzymujesz skierowanie i rejestrujesz dziecko w Poradni Endokrynologicznej.
Lekarz spoza systemu, czyli udzielający porad w ramach prywatnej praktyki, nie może wystawić Ci skierowania do poradni specjalistycznej w ramach ubezpieczenia.
Jednym słowem: jeśli wizyta była prywatna, to leczenie specjalistyczne też.
Czy da się to obejść? Tak. Trzeba wrócić do lekarza POZ. Opowiadamy mu o dotychczasowym przebiegu choroby. Lekarz decyduje o kontynuacji leczenia u specjalisty. Jeśli jest pozytywna – daje Ci skierowanie a Ty udajesz się do rejestracji poradni specjalistycznej.

Skierowanie do laboratorium.

Do laboratorium kierujemy dzieci, aby wykonać im „badania krwi”, czyli serologię, biochemię, wykładniki zapalne. Oczywiście badamy nie tylko krew. Wykaz badań dostępnych w ramach POZ dostępny na stronie NFZ.Skierowanie na badania, zlecane przez lekarza przyjmującego w gabinecie prywatnym, czyli „poza systemem” są zazwyczaj odpłatne. Nieodpłatne są wtedy, kiedy lekarz ma podpisaną umowę z laboratorium i pokrywa koszty badań we wskazanym zakresie.

Często spotykam się z sytuacją, w której pacjent nie otrzymał skierowania z gabinetu prywatnego i prosi mnie o wystawienie skierowania do laboratorium „na fundusz”. Otóż, wielu pacjentom się to nie podoba, ale w POZ panuje zasada, że nie przepisuje się badań laboratoryjnych z gabinetów prywatnych ani z poradni specjalistycznych.
Oczywiście, można dyskutować, czemu tak jest. Ale wierz mi, że tak właśnie jest. Część poradni wyraźnie informuje o powyższej zasadzie, zarówno w mowie jak i na piśmie. Wielu pacjentów jednak nie przyjmuje tego do wiadomości. To są trudne sytuacje.

Wykaz badań laboratoryjnych dostępnych w ramach POZ najdziesz na stronach NFZ. O wskazaniach do wykonania badań decyduje lekarz. Ma do dyspozycji pewien pakiet i tylko z niego może wybierać. Badania w ramach POZ nie mają charakteru przesiewowego. Oznacza to, ze nie wykonuje się ich wszystkich każdemu pacjentowi. Wykonuje się tylko niezbędne, takie, które mają pomóc lekarzowi w podejmowaniu dalszych decyzji diagnostycznych czy terapeutycznych. Nie są to też badania „na życzenie”.
Jeśli w pliku nie znajdziesz jakiegoś badania, na przykład grupy krwi, to oznacza, że nie jest ono w koszyku świadczeń POZ i uzyskanie skierowania na to badania od lekarza POZ jest niemożliwe.Do tematu badań laboratoryjnych jeszcze wrócimy.

Skierowanie do pracowni diagnostycznej.

Pracownia diagnostyczna, to na przykład:* radiologiczna, w ramach której wykonywane są zdjęcia rentgenowskie, badania usg, tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny. Na dwa ostatnie badania (czyli TK i MRI) lekarz POZ nie kieruje.* endoskopowa, w ramach POZ dostępne są badania gastroskopowe i kolonoskopowe, ale ponieważ u dzieci wykonuje się je w znieczuleniu, to skierowanie wystawia się na oddział a nie do pracowni.
W tym punkcie na chwilę wyjdę poza pediatrię i zwracam się rodziców – sprawdzajcie programy profilaktyczne (na przykład na stronie Centrum Onkologii w Bydgoszczy), w ramach których bez skierowania możecie się zbadać.
Inne pracownie funkcjonują w zależności od specjalizacji, na przykład pracownia EEG czy ECHO.

Skierowanie do gabinetu zabiegowego.

Funkcjonuje w opiece ambulatoryjnej. W POZ są to skierowania na ekg, pomiar ciśnienia tętniczego, glukozy glukometrem czy podanie leku doustnie lub domięśniowo. Może być wystawione w formie zlecenia na zabiegi, na przykład codzienne zastrzyki domięśniowe. Poradnie specjalistyczne wykonują swoje zabiegi, przykładowo gabinet zabiegowy przy poradni alergologicznej może przyjmować i wykonywać zlecenie podania szczepionki odczulającej.

Skierowanie na transport.

Skierowanie na transport wystawia #lekarz #ubezpieczenia #zdrowotnego, (czyli znowu tylko ten lekarz, który pracuje w placówce mającej kontrakt z NFZ bądź sam taki kontrakt posiada). Zasady, na jakich przysługuje transport, znajdziesz na stronie NFZ: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/informacje-o-pozostalych-swiadczeniach/.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku dzieci jest to pediatra rejonowy albo lekarz rodzinny. Tu, podobnie jak ze skierowaniami do Poradni Specjalistycznych, nie wystawi ich lekarz działający w ramach praktyki prywatnej.

Skierowanie do szpitala

Każdy lekarz ma prawo wystawić skierowanie do szpitala. Jeśli więc wezwałaś prywatnego lekarza na wizytę domową do dziecka i orzekł on, że dziecko wymaga dalszego leczenia szpitalnego, wystawia skierowanie do szpitala i z tym skierowaniem zgłaszasz się do Izby Przyjęć. Lekarz określi jakim rodzajem transportu dziecko powinno zostać dowiezione do Izby.
Co trzeba podkreślić tym miejscu, to że skierowanie do szpitala jest skierowaniem  – do szpitala. Jeśli lekarz wystawił takie skierowanie dziecku, to znaczy, że jego zdaniem dalsze leczenie powinno odbywać się w szpitalu. Lekarz dyżurny Izby Przyjęć może zadecydować inaczej. Wydaje wówczas kartę konsultacji z zaleceniami i uzasadnieniem decyzji. Skierowanie do szpitala nie jest ani skierowaniem na badanie laboratoryjne, ani skierowaniem na konsultację. Odbierając takie skierowanie z rąk lekarza bądź przygotowana, że zakończy się ono kilkudniowym pobytem w oddziale szpitalnym.

Skierowanie na leczenie psychiatryczne

Jest szczególnym rodzajem skierowania do szpitala, które może wystawić tylko lekarz psychiatra.

Ale… do szpitala psychiatrycznego może skierować każdy lekarz. Wówczas pacjent zostanie skonsultowany przez psychiatrę w Izbie Przyjęć.

I co warto dodać: do Poradni Zdrowia Psychicznego, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, nie potrzeba żadnego skierowania.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Wystawia lekarz odpowiedniej specjalności (zazwyczaj specjalista rehabilitacji medycznej lub ortopeda) albo lekarz POZ – przedłużając skierowanie wystawione przez specjalistę. Jedno skierowanie oznacza 10 powtórzeń trzech rodzajów zabiegów.

w 2019 roku nastąpiła zmiana formularza. Obecnie lekarz skupia się na określeniu przeciwwskazań do rehabilitacji.

Wszystkie wystawione dziecku skierowania mają określony tryb przyjęcia.

Lekarz wystawiający skierowanie decyduje, czy dziecko może poczekać na wizytę w trybie planowym, czy powinno być przyjęte w trybie pilnym. Ile czasu trwa dany tryb – wie każdy rodzic, który rejestrował dziecko. W zależności od specjalności czas oczekiwania waha się od kilku godzin do kilkunastu miesięcy.
Temat skierowań bywa oczywisty, ale czasem budzi mrożące krew w żyłach emocje. Rozszyfruj zasady, na jakich funkcjonują skierowania. Łatwiej będzie Ci zgrać oczekiwania ze stanem faktycznym i zaplanować opiekę nad dzieckiem.

  1. Witam
    Proszę o informację czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na USG przezciemiączkowe.
    Nasz Pediatra powiedział,.ze tylko neurolog może je wystawić.
    U córki obwód główki jest >97centyla (6miesięcy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *